Discografie
Lege pagina
The Old Stars
Start

    Helaas zijn al deze collega's ons ontvallen, zodat Toos Endlich en Joop Stedehouder

                                            nog de enige Old Stars waren vanaf de oprichting bij de Rotterdamse Artiesten Club

Arie Valkhoff

The Old Stars

The Old Stars

Henk Meijer

Cor Zegers

Cor Koenen

Discografie

Thijs de Wijs

Wim Ninaber

Wijnand Grimminck

Intro

Het ontstaan van The Old Stars


De basis ligt bij de Rotterdamse Artiesten Club, waar elke maandag-middag, in het

voormalige clubgebouw aan de Kipstraat te Rotterdam, veel musici en artiesten bij

elkaar kwamen. Daarbij waren veel accordeonisten. Als grap en voor de gezelligheid

werd er accordeon gespeeld.

Op zeker moment kwam dat onder de aandacht van Joop Landre van de Tros, die

hen verzocht mede te werken aan een Radio-uitzending van "De duvel is oud ".

Dat was het begin van veel optredens en met succes.The Old Stars was toen een

groep van 9 personen. Helaas hebben wij al afscheid moeten nemen van Arie Valkoff,

Cor Koenen, Cor Zegers, Henk Meijer,Thijs de Wijs, Wim Ninaber, Wijnand Grimminck,

en Wim de Grauw, die er later was bijgekomen, waarvan helaas geen foto voorhanden is.

Van de oorsponkelijke Old Stars waren alleen Toos Endlich en Joop Stedehouder nog

in de running. Zij vonden het zonde om hun muzikale kwaliteiten niet langer te gebruiken

en hebben ze Jeanet Gebbe van het vroeger bekende acc.duo Jane en John en Martin

Beukers, ook een oude rot uit het vak, gevraagd om met The Old Stars door te gaan.

En hoor de resultaten op deze geweldige CD. 

Foto's, Film en Muziek

Home

Helaas hebben wij 21 augustus 2017 ook afscheid moeten nemen van onze collega Toos Endlich.

Vanaf de oprichting in 1988 tot de opheffing van

The Old Stars in 2013 heeft zij daaraan deel genomen. Het spelen op de accordeon kon ze niet laten en heeft zij tot op het laatste moment gedaan.

Zij is 81 jaar geworden en wij verliezen daarbij een fijne collega en een geweldige Accordeoniste.

Haar muziekaliteit is gelukkig bewaard gebleven.

Zowel Solo als met The Old Stars is zij te beluisteren

via YouTube.